ข้าร่วมสังเกตการณ์ การปฎิบัติเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจแรงงานประมงในทะเล ครั้งที่ 3 ซึ่ง ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล บริเวณพื้นที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน ของแผนการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล ภาค 2

วันที่ 23 สิงหาคม 2565
นายอรุณ บุปผะโก ผจภ.4 (กส.) มอบหมายให้นายประพันธ์ ผิวขำ ตำแหน่ง กะลาสี และนายยุทธนา เกตุบรรพต ตำแหน่ง กะลาสี เข้าร่วมตรวจบูรณาการแรงงานประมงในทะเล
โดยมี พล.ร.ต สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เข้าร่วมสังเกตการณ์ การปฎิบัติเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจแรงงานประมงในทะเล ครั้งที่ 3 ซึ่ง ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล บริเวณพื้นที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน ของแผนการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล ภาค 2 ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 ประชาสัมพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี กอ.รมน.จว.สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กก 6 กองบังคับการตำรวจนำ้ ตรวจคนเข้าเมือง จว สุราษฎร์ธานี สนง.ประมง จว.สุราษฎร์ธานี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จว.สุราษฎร์ธานี ประกันสังคม จว.สุราษฎร์ธานี สนง.แรงงาน จว.สุราฎร์ธานี สนง.จัดหางาน จว.สุราษฎร์ธานี สน…

วันที่:23 สิงหาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 7

ข้อมูลโดย: adminsamui

แกลเลอรี่