เข้าร่วมประชุม รับมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

นที่ 30 สิงหาคม 2565
นายอรุณ บุปผะโก ผจภ.4 (กส.) มอบหมายให้ นายสหรัฐ ทองจันทร์ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ เข้าร่วมประชุม รับมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่:30 สิงหาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 9

ข้อมูลโดย: adminsamui

แกลเลอรี่