นายอรุณ บุปผะโก ผจภ.4 (กส.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล วิเชียรวงศ์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

นที่ 31 สิงหาคม 2565
นายอรุณ บุปผะโก ผจภ.4 (กส.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล วิเชียรวงศ์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีนายชยพล อินทรสุภา เป็นประธานในการประชุม ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย

วันที่:31 สิงหาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 10

ข้อมูลโดย: adminsamui

แกลเลอรี่